10-stappenplan naar een succesvolle Email Marketing Campagne

Email is een krachtig medium dat vaak verkeerd gebruikt wordt. Leer hier hoe je alles uit een email marketing campagne kan halen.

Wanneer eigenaars van een website en marketing verantwoordelijken over online marketing praten hebben zij het vaak over SEO (Search Engine Optimization) en PPC (Pay Per Click, oftewel gesponsorde links, bvb Google Adwords). Email Marketing wordt soms over het hoofd gezien, ondanks dat het een van de krachtigste methoden is om potentiële klanten te bereiken en om bestaande klanten aan te zetten om opnieuw bij jouw bedrijf te kopen. Misschien speelt het feit dat email campagnes vaak geassocieerd worden met spam mails hierin een rol. Een zorgvuldig samengestelde contactlijst, het correct opstellen van de inhoud en de methode waarmee uw email wordt verzonden zorgt ervoor dat dit geen probleem hoeft te zijn.

Er zijn een aantal fasen om een succesvolle email marketing campagne op te zetten. Door zoveel mogelijk van deze fasen correct uit te voeren kan het succes van jouw campagne sterk verhogen.
De sleutel naar het succes ligt meestal in de planningfase. Wanneer jij je eerste stappen zet in email marketing, gebruik dan onderstaande tips als checklist voor je eigen campagne. Hoe meer email marketing campagnes je opzet, hoe meer gelegenheid je hebt om het proces te optimaliseren en jouw resultaten te verbeteren. Hier volgen tien belangrijke stappen naar een efficiënte email campagne.

1. Bepaal je einddoel

Dit klinkt misschien als vanzelfsprekend, maar een duidelijk doel voor ogen hebben helpt je om je inspanningen te bundelen. Je kan op verschillende manieren efficiënt gebruik maken van een email marketing campagne. Je kan je naambekendheid verhogen, een nieuw product lanceren of een seizoensartikel promoten. Elk doel vraagt een ander soort campagne met zijn eigen unieke stijl en componenten.

Meer bezoekers naar je website lokken is meestal geen doel op zich. De reden om de bezoekersaantallen op je website te verhogen is normaal gezien om meer omzet, en bijgevolg meer winst te maken. In de meeste gevallen is het zelfs wenselijk om een grotere omzet te behalen met minder bezoekers, in plaats van dat uw website overspoelt wordt met bezoekers en je nauwelijks iets verkoopt.

Een langdurige en zorgvuldig opgezette email marketing campagne zal op een natuurlijke wijze uw naambekendheid verhogen. Uw lezers zullen zich uw naam, uw producten en diensten herinneren naarmate ze vaker uw marketing emails onder ogen krijgen. Zolang je relevante en nuttige emails aflevert zal het vertrouwen van uw potentiële klanten blijven groeien en wordt het waarschijnlijker dat ze vroeg of laat bij jou kopen.

2. Uw contactlijst

In dit onderdeel zitten een paar sleutelaspecten. Uw lijst met potentiële klanten zal betere resultaten geven dan de lijst van iemand anders. Wanneer je tijd en moeite hebt geïnvesteerd in het samenstellen van uw eigen lijst dan zullen de mensen welke je via deze lijst aanschrijft zich al op één of andere manier bewust zijn van jou, jouw producten en jouw website.

Uw eigen lijst samenstellen kan tijd en geld kosten. Om alvast ergens te beginnen zou je een lijst met e-mailadressen kunnen aankopen. In dat geval is het belangrijk om aandacht te schenken aan de volgende factor. De lijst moet samengesteld zijn uit leden welke ervoor geopteerd hebben om marketing informatie van u te ontvangen en ze MOETEN de gelegenheid hebben om zich uit te schrijven wanneer ze geen verdere informatie van u willen ontvangen.

Je moet bijzondere aandacht schenken aan het beheer van uw e-mail contactlijst opdat je niet als spammer zou bestempeld worden. Wanneer je een lijst aankoopt dan hou je best apart bij wie zich uitschrijft. Als ze ook op een andere lijst zouden voorkomen en je stuurt hen opnieuw een e-mail riskeer je uiteraard een aanklacht wegens spamming.

3. Meet uw resultaten

Het meten en analyseren van elke publiciteitscampagne zou tot uw topprioriteiten moeten behoren. Het is de enige manier om de commerciële waarde van uw campagne te beoordelen en latere campagnes te optimaliseren voor het behalen van betere resultaten. Daarom zijn degelijke statistieken van uw website onontbeerlijk om de impact van uw marketing campagne te meten.

In een marketing e-mail welke in HTML is opgesteld kan je ook een tracking code verwerken. Hier moet je wel even mee opletten omdat het zou kunnen dat je e-mail door een overijverige spamfilter wordt tegengehouden. Gebruik, wanneer het kan, eerder een tracking code in hyperlinks welke naar je website verwijzen. Via de statistieken van je website beschik je dan over de gewenste informatie.

Hoe meer informatie je kunt verzamelen hoe beter. Je gaat deze informatie gebruiken om je toekomstige advertentiecampagnes bij te schaven. Te veel informatie is hier dus beter dan te weinig. Om een en ander automatisch en op een professionele manier op te volgen maken we zelf gebruik van een Email Marketing Service welke ons toelaat om te meten hoeveel mensen de mail hebben geopend, op welke links ze hebben geklikt en wie de e-mail heeft verwijderd.

4. Zorg dat uw website klaar staat

Uw bezoekers naar uw website leiden is slechts een deel van de komende strijd. Eens uw lezer op de links in uw e-mail klikken, moet je er zeker van zijn dat uw website geoptimaliseerd is om de verkopen af te handelen. De conversie (het omzetten van een bezoeker naar een klant) van de pagina's waar je de bezoekers naar toe leidt moet hoog liggen. Je moet er natuurlijk voor zorgen dat je bezoekers naar de meest geschikte pagina's worden geleid.

Denk goed na over de ankertekst of linktest welke je in je email gebruikt. Wanneer je lezers aanspoort om meer te vernemen over een product , leidt ze dan niet meteen naar de aankooppagina, tenzij deze pagina de informatie waarnaar je refereert ook daadwerkelijk bevat. Anderzijds, wanneer je lezers klaar zijn om aan te kopen, en je Call To Action link geeft aan dat deze de volgende stap is om aan te kopen kan je de lezers wel meteen naar een meer directe verkoopspagina leiden.

Een nieuw product of een nieuw concept voorstellen zal meestal om meer informatie vragen dan je in één nieuwsbrief kan opnemen. Indien nodig voeg je één of meerdere bijkomende pagina's toe aan je website. Leid lezers naar deze pagina('s) zodat je het gebruik van je geoptimaliseerde website en je e-mail marketing kan combineren.  Op deze manier kan je de lezer echt overtuigen en jouw boodschap klaar en duidelijk overbrengen.

5. Een efficiënt onderwerp

Het onderwerp van je email is het eerste wat je potentiële klanten zullen lezen en jij dient er voor te zorgen dat het niet het laatste is wat hij leest. Menselijke spamfilters kunnen minstens even efficiënt zijn dan software spamfilters. Je moet het gebruik van typische spamonderwerpen dan ook vermijden en opteren voor een meer efficiënte aanpak.

Er zijn veel manieren om een aantrekkelijk onderwerp te formuleren. Een actueel onderwerp zal vaak de aandacht trekken maar werkt slechts in een aantal gevallen efficiënt. Wat ook vaak werkt is het ontlokken van emoties aan uw lezer. De sterkste emoties zijn ongetwijfeld verdriet, liefde, maar ook haat en controversie. Met deze twee laatste is het opnieuw belangrijk om hier heel voorzichtig mee om te gaan omdat ze al snel een omgekeerd effect kunnen hebben.

Intrigerende, aantrekkelijke titels werken heel goed. Een intrigerend onderwerp zal lezers ertoe bewegen om uw mail te openen en te lezen. Op dat ogenblik heeft het onderwerp zijn werk efficiënt gedaan.

Misleid mensen nooit met het onderwerp van je mail, maar probeer de nieuwsgierigheid maximaal te prikkelen zodat men uw email opent en helemaal leest.

6. De inhoud van je e-mail

Eindelijk komen we aan de eigenlijke inhoud van je email. Dat het duurde tot punt zes is een indicatie van het belang van de planning en het voorbereidend werk. Hopelijk heeft het onderwerp van je email een groot aantal potentiële klanten ertoe aangezet om je email te openen. Deze lezers moeten nu voldoende geïntrigeerd zijn om verder te lezen.

Onderzoek toont aan dat, hoe meer gepersonaliseerd de boodschap is, hoe groter de kans op succes is. Begin indien mogelijk met een gepersonaliseerde begroeting en gebruik een vriendelijke, informele toon in de hele tekst. Informeer lezers over hetgeen ze moeten weten, maar doe het op een zo informele, vriendelijke toon als in een email ook maar mogelijk is.

De e-mail moet grammaticaal en inhoudelijk absoluut correct zijn en mag geen typefouten bevatten. Dit soort fouten kan je lezers meteen laten afknappen. Voer een spellingscontrole uit. Tweemaal. Controleer het daarna nog eens manueel en laat het daarna door iemand anders nog eens controleren. Controleer de links en verzeker je ervan dat ze naar de juiste pagina's op je website verwijzen.

Zorg voor een Call To Action (CTA) in plaats van een simpele link. Een Call To Action zet je bezoekers aan om een actie uit te voeren welke jij wenst. Dit kan het aanklikken van een link zijn, het daadwerkelijk aankopen van een artikel of zelfs het doorzenden van jouw email naar vrienden. De CTA moet duidelijk gedefinieerd zijn en, vanzelfsprekend, zo efficiënt en accuraat mogelijk.

7. Hyperlinks naar uw website

Het hele punt (hoewel waarschijnlijk niet het ultieme doel) van uw email marketing draait erom dat je lezers aanzet om door te klikken naar uw website. Plaats twee of drie links in de tekst van je email en zorg ervoor dat ze relevant zijn, maar ook niet al te evident. Beweeg lezers ertoe om op de link te klikken in plaats van ze zondermeer alle informatie meteen te geven. Op je website heb je immers meer gelegenheid en ruimte om bezoekers daadwerkelijk tot kopen over te halen. Of wanneer je geen producten online verkoopt, om hen ertoe te bewegen om contact met je op te nemen. Zoek ook iets meer efficiënt om als ankertekst te gebruiken dan de traditionele 'klik hier'.

Twee tot drie links is het ideale aantal. Te weinig links zullen niet voldoende verkeer naar je website leiden, terwijl te veel links de aandacht afleiden van de eigenlijke inhoud van je boodschap. Als je email vrij kort is, beperk je dan tot twee links. In een lange tekst kan je gerust drie links aanbieden. Contextuele links (links welke zich in de inhoud bevinden) werken beter dan een opsomming van links achteraan je tekst.

Controleer grondig of alle links werken en naar de juiste pagina verwijzen. Zodra je dit gedaan hebt vraag je iemand anders om dit nogmaals te controleren. Het aantal email campagnes dat gefaald heeft wegens verbroken of onjuiste links ligt alarmerend hoog. Uiteraard wil je niet in dezelfde val trappen!

8. Kies het beste tijdstip om je e-mail te verzenden

Het tijdstip waarop je de e-mail verzendt kan een belangrijke impact hebben op het succes ervan. Gedurende de nacht worden heel wat mailboxen gevuld. In de meeste gevallen betekent dit dat uw lezer 's morgens geconfronteerd wordt met tientallen e-mails waarvan de meeste waardeloos blijken te zijn. De kans is dan ook groot dat uw e-mail genegeerd of verwijderd wordt, zonder dat zelfs maar gekeken wordt wie de afzender is, waar deze over gaat en of de inhoud misschien zelfs interessant had kunnen zijn.

Bepaal uw doelpubliek en bepaal wanneer de grootste kans bestaat wanneer deze aan zijn computer zit. Wie met een wereldwijde markt te maken heeft kan hier problemen mee hebben vanwege de verschillende tijdzones. Uw contactlijst indelen in groepen per land of tijdzone kan hier een uitkomst betekenen.

9. Test je e-mail

Zend eerst een testmail naar jezelf, vrienden, familie of collega's. Dit doe je om te bepalen of je email aankomt en er uitziet zoals je had gehoopt. Eens je hiermee klaar bent en tevreden bent met het uitzicht van je email zou je een tweede testmail moeten verzenden naar een klein aantal contactpersonen. Dit geeft je nog een laatste kans om nog een last minute wijziging aan te brengen in functie van deze testresultaten. Je zou zelfs kunnen overwegen om diverse testmails te verzenden naar diverse groepen in het geval je over een zeer grote contactlijst beschikt. Dit laat je toe om te testen met kleine wijzigingen in het onderwerp, de inhoud en bijvoorbeeld de prijs van het product. Breng slechts één wijziging per groep aan en meet de impact van deze wijziging. Zo kan je bepalen wat het beste resultaat geeft.
Een testmail geeft je ook de gelegenheid om te controleren of je tracking systeem behoorlijk functioneert en je de informatie geeft welke je verwachtte.

Een goede e-mail marketing service draagt hier standaard zorg voor

10. Meet, optimaliseer en herbegin

Waak erover om niet te frequent e-mails te verzenden. Toch moet je op regelmatige basis met uw potentiële klanten communiceren. Een niet-kwalitatieve lijst zal tot een groot aantal uitschrijvingen leiden, terwijl lezers beter gaan reageren nadat ze zowat zeven keer een marketing email van jou hebben ontvangen. Meet de resultaten, controleer de percentages mensen welke jouw email ongeopend verwijderd hebben en zoek naar manieren om je campagnes te verbeteren.

Zodra je gevonden hebt hoe je betere resultaten kan behalen breng je de nodige wijzigingen aan en begin je de procedure helemaal opnieuw vanaf het begin. Dit hele proces van meten, optimaliseren en opnieuw beginnen zal helpen om je zichtbaarheid te verhogen, je naambekendheid te vergroten en zal in het algemeen leiden tot betere resultaten en meer winst.

Waarom uw contactlijst zo belangrijk is

Een goede contactlijst kan een heel leven meegaan. Het is mogelijk om aan dezelfde mensen telkens opnieuw te verkopen. Het is in feite zelfs zo dat, eens iemand bij jou heeft gekocht en ervan uitgaande dat alles gedurende en na de verkoop vlot verlopen is, deze klant nog meer geneigd zal zijn om in de toekomst opnieuw van jou te kopen. Je hebt hun vertrouwen gewonnen en je hebt hun voorkeur behaald. Je kunt er zeker van zijn dat zij jou in de toekomst helpen met extra verkopen.

 

 


 http://www.seosites.eu/NewsDetail.aspx?newsId=134&language=NL&...