Mailings Unicef

Unicef

Unicef vertrouwde ons de creatie en productie van een mailing ter bestrijding van kinderarbeid toe. In de brief wordt de rol van de vereniging toegelicht. Het doel van de mailing is geld in te zamelen om de vereniging toe te laten haar werk voort te zetten.

Terug