Trends 2012: de m-commerce lijkt een heus eldorado te worden

In 2012 zou de trend voor betalingen per smartphone nog moeten uitbreiden, het zoeken naar koopjes zal ingeburgerd raken, en de ketens zullen de ontwikkeling van m-commerce begeleiden, aldus een onderzoek naar de trends van volgend jaar, begin december gepubliceerd door Trendwatching.

Het onderzoek, dat de titel draagt "12 Crucial Consumer Trends for 2012" geeft de economische situatie weer, de technologische vooruitgang en de evolutie van de vraag bij de gebruikers, en dan vooral de verhoogde koopkracht van de Chinezen, de ontwikkeling van NFC of Near Field Communication, en de "afkeer" van de gebruikers tegenover "megamerken" die ze gebrek aan ethiek verwijten. In de inleiding van het onderzoek toont Trendwatching zich optimistisch voor 2012; dat zou een goed jaar kunnen worden voor de innoverende bedrijven die zich op de toekomst richten. Enkele van die initiatieven doen toch wel even lachen, omwille van hun naïviteit...


Ziehier de 10 gebruikstrends voor 2012 volgens Trendwatching:

1. Slimme gezondheid (DIY Health)

In 2012 zal de trend blijven groeien van toestellen en toepassingen waarmee men de evolutievan zijn gezondheid kan opvolgen. De markt hiervoor is uitstekend, en  het aanbod beantwoordt aan de groeiende vraag van de gebruikers. Een voorbeeld: momenteel zijn er een 9.000 gezondheidsapps in de App Store van Apple, een cijfer dat tegen juni 2012 de 13.000 zou kunnen bereiken.

2. Besparen zonder complex (Dealer Chic)

Het koopjes najagen is een trend die sociaal aanvaardbaar geworden is. In 2012 zal de trend nog nadrukkelijker worden, en dan vooral dankzij de adrenalineshot bij de jacht op het koopje. Dit opwindende aspect zou moeten leiden tot systemen voor klantenbinding / beloningen, naast meldingen van goede koopjes die men via de nieuwste technologieën ontvangen zal.

3. Eco-cycologie (Eco-cycology)

In 2012 mag men zich verwachten aan een vermenigvuldiging van het aantal recyclage-initiatieven uitgaand van merken en overheden, een fenomeen dat de naam "eco-cycologie" kreeg van Trendwatching. Deze ecologische trend weerspiegelt het stijgende bewustzijn van de gebruikers voor de milieukosten bij de vervaardiging van goederen, en ook van de inspanningen die de merken zich getroosten om er groener uit te zien.

4. Cash-Less

Zelfs al zal 2012 niet het jaar zijn waarin de gebruiker zich ontdoet van zijn portefeuille om zijn aankopen via de smartphone te betalen, toch meent Trendwatching dat Google verschillende grote doorbraken zou realiseren op dit vlak.
   

5. De onderkant van de stedelijke piramide (Bottom of The Urban Pyramid of BOUP)

Het gaat om een marketing doelgroep die bestaat uit stedelijke werknemers, die niet over hetzelfde inkomen beschikken als de middenklasse, een doelgroep die meegroeit met de snelle verstedelijking. Deze bevolking vraagt om goederen en diensten die aan hun behoeften aangepast zijn, bijvoorbeeld goedkope tablets, en automatische dispensers waarvoor men niet moet kunnen lezen. Trendwatching voorziet dat de vraag voor dit soort diensten en goederen volgend jaar zou moeten blijven stijgen.

6. Informatie delen (IdleSourcing)

De merken zullen in 2012 de informatie die door hun klanten meegedeeld wordt, meer gaan raadplegen om te innoveren. De populariteit van "crowdsourcing" zou in 2012 moeten groeien, vermits de gebruikers niets moeten doen om eraan deel te nemen. Maar voor wie niet wil communiceren met de ontwikkelaars, zal men deze optie tot delen moeten deactiveren bij de installatie of de aankoop van een nieuw product. Deze trend wekt wel ongerustheid over het eerbiedigen van de privacy.

7. Meer menselijke merken (Flawsome - een samentrekking tussen "flaw" en "awesome")

2012 zal het jaar zijn dat de merken hun misstappen bekennen, en een meer menselijk gelaat tonen. Missen is menselijk, maar in 2011 hebben de gebruikers getoond dat zij een afkeer hebben aan het gebrek aan ethiek van de grote merken, en de hebzucht van de multinationals.

8. Scherm cultuur (Screen Culture)

De schermen zijn overal, en die trend zal ook volgend jaar doorzetten. Verschillende van de hierboven genoemde trends zullen gebracht worden via losse schermen. In 2012 zullen de schermen mobieler worden, interactiever en beter betaalbaar. Volgens Trendwatching zullen de gebruikers zich niet langer bekommeren om de technische karakteristieken van de toestellen, om zich meer te concentreren op de content die ze kunnen vertonen.

9. Groeiend maturialisme (EmergingMaturialism)

De gebruikers zullen grijze producten uit het middengamma die niet innoverend zijn links laten liggen, en kiezen voor een meer gewaagde ervaring door innovatieve producten te kopen. Deze trend, die al in de rijkere landen te merken valt, zal in 2012 ook naar de opkomende landen overwaaien.

10. Point &Know

De vraag naar instant toegang tot informatie via augmentedreality zal in 2012 bevestigd worden. De apps en de QR codes die in allerlei soorten voorwerpen geïntegreerd worden, stellen de gebruiker in staat om zich in real time te informeren over het gewenste product en de winkel waarin hij zich bevindt. Innovatieve toepassingen zoals Google Goggles zullen technologieën ontwikkelen voor beeldherkenning

 

 


http://www.ecommercetoday.be/content.php?lng=nl&rubric=Home&id=10776