De DM Pige, een samenwerking van Bpost en de BDMA, berekende dat de distributie sector het meest investeerde in Direct mail, met in het derde kwartaal een sterke stijging van maar liefst 18% tot gevolg.

Daarnaast valt vooral de groei in de sector van verzorgingsproducten (+65%) op, net als die van de uitgeverijen (+19%). Opmerkelijke dalers zijn dan weer de energiesector (-38%), banken en verzekeringen (-17%) en partijen en mutualiteiten (-16%). De postorderverkoop zet zijn structurele daling van de jongste jaren verder, met 4% minder investeringen.

Op jaarbasis vergroot de kloof tussen de distributiesector en de postorderverkoop almaar meer. Tussen januari en september 2010investeerde de retail 86,2 miljoen euro, goed voor 33,4%. Het afstandswinkelen staat met 28,4% of 73,2 miljoen euro op de tweede plaats, op redelijk grote afstand gevolgd door banken en verzekeringen, die met 21 miljoen euro 8,1% voor hun rekening nemen. Uit de cijfers blijkt duidelijk dat steeds meer retailers, of het nu in voeding, mode, meubelen of andere zaken is, hun toevlucht nemen tot Direct Mail om de verkoop te activeren of om relaties met hun klanten te onderhouden.

Wanneer we de bruto-investeringen per massamedium bekijken, blijken de investeringen in massamedia in het derde kwartaal weer met 7% gestegen te zijn. Direct Mail neemt in de periode ongeveer 10,2% van de bruto-investeringen van de markt voor zijn rekening. De groei met 4% van het afgelopen kwartaal na een periode van stagnatie is een heel positief teken van heropleving. Die stijging deed zich vooral voor in de distributiesector, maar ook de automobielsector deed het beter. De financiële sector, waar de crisis van 2008 het hardst heeft toegeslagen, moet zich nog herpakken.