Good copy bad copy : hoe spreek je best je lezer aan ?

Je gebruikt in je brief best een persoonlijke aanspreking, met de naam van de geadresseerde.

Vermijd een onpersoonlijke aanhef als L.S., Beste lezer, Geachte heer of mevrouw,...

Check de juiste schrijfwijze van de naam, inclusief of die met hoofdletters of kleine letters wordt geschreven. Bij twijfelgevallen, bijvoorbeeld een exotische naam, ga je ook best na of het om een man of een vrouw gaat.

Er gaan ook stemmen op om standaarduitdrukkingen als “Geachte” of “beste” te vermijden en gewoon “dag…” te gebruiken, omdat dit meer aansluit bij de spreektaal. “Beste” gebruik je sowieso beter niet omdat het erg geforceerd en onpersoonlijk klinkt. Voor het overige hou je best rekening met hettype klanten dat je aanschrijft, en of zij een formele of minder formele aanpak verkiezen.