Bedrijven springen onachtzaam om met de nieuwe media !

Facebook is een echte Far West geworden voor bedrijven die vaak het meest elementaire management verwaarlozen van hun gegevens die massaal op deze openbare plekken gepubliceerd worden. Er bestaan echter oplossingen die orde op zaken kunnen stellen...

Uit een recente peiling, uitgevoerd bij 1200 IT – verantwoordelijken en kaderleden van bedrijven uit 33 landen, blijkt dat bedrijven graag de informatie zouden terugvinden, bewaren en beschermen, die zij op de sites van sociale netwerken zoals facebook en Twitter verspreiden. Nieuwe archiveringssoftware zoals Enterprise Vault 10 van Symantec maakt het nu mogelijk om een beetje orde te maken en tegelijk de gegevens te beschermen.

Wanneer zo’n maatregel niet resoluut genomen wordt, dan dreigen bedrijven die hun informatie op de sociale media niet correct beheren een gepeperde rekening gepresenteerd te krijgen. Het bedrijf loopt immers een verhoogd risico betrokken te raken bij betwistingen en haar reputatie kan gevaar lopen. Ook bestaat de kans dat men het vertrouwen van de klanten verliest, dat gegevens en inkomsten verloren gaan.

Om een voorbeeld te geven: het gemiddelde bedrijf heeft in een jaar tijd negen incidenten in verband met sociale netwerken meegemaakt, zoals de publicatie van vertrouwelijke informatie. In 94% van de gevallen gaan deze incidenten gepaard met negatieve gevolgen voor het bedrijf. In de laatste twaalf maanden zouden die incidenten een gemiddeld bedrijf niet minder dan 4 miljoen dollar gekost hebben.

Het IT-onderzoeksbureau Gartner voorspelt ook dat de helft van de bedrijven tegen 2013 gevraagd zal worden om voor juridische doeleinden informatie voor te leggen, die gedeeld werd via de sociale netwerksites.

Een goede raad aan de bedrijven: denk eraan de manier te bepalen waarop de sociale media gebruikt mogen worden, een informeer uw personeelsleden over het soort content dat zij kunnen posten!